Energetický štítek Pro Vaši nemovitost

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu  nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu.

Od 1. ledna 2009 musí stavební úřady požadovat (dle novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2 (dle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy). Od 1. ledna 2013 vznikla dle další novely zákona č. 406/2000 Sb. povinnost přikládat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy.

Obsah průkazu energetické náročnosti budovy

  • identifikační údaje budovy
  • typ budovy
  • užití energie v budově
  • technické údaje budovy
  • energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené
  • výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů podle § 6a odst. 4 zákona u nových budov nad 1 000 m2 celkové podlahové plochy
  • doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy
  • dobu platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz

Změna vyhlášky od 1.9.2020

Od 1.9.2020 je končí vyhláška č. 78/2013 Sb., a vstupuje v platnost vyhláška 264/2020 Sb., o energetických průkazech. Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) se tak výrazně změní. Cílem je efektivněji hodnotit energetickou náročnost budov.U PENB se mění metodika výpočtu, protokol a grafické znázornění a mnohé další.

Pro více informací nás kontaktujte

 

Masivní inzerce Exportujeme na